Bazę noclegowo-socjalną stanowić będą budynki zapewniające zdrowy mikroklimat, wykonane w możliwie dużej części z naturalnych materiałów (glina, drewno, słoma, naturalny kamień itp.) – lub wykończone z użyciem naturalnych technologii (tynk gliniany, farba naturalna itp.).

Z racji, że ośrodek dedykowany będzie docelowo w pierwszej kolejności osobom w trakcie lub po leczeniu onkologicznym oraz ich bliskim – musi mieć charakter kameralnyLeczący się mają zwykle niską odporność (efekt chemioterapii) i unikać muszą skupisk ludzkich jako źródeł  potencjalnej infekcji.

Działalność ośrodka będzie się mieściła w obszarze rolnictwa społecznie zaangażowanego, głównie poprzez pełnienie funkcji gospodarstwa terapeutycznego (hortiterapia, terapia integracji sensorycznej, zooterapia, rehabilitacja, opieka duszpasterska itp.).

Służebność gospodarstwa będzie adresowana przede wszystkim do osób zmagających się z chorobą i ich rodzin (gospodarstwo opiekuńcze), także poprzez edukację i działalność pedagogiczną (pedagogika przygody, ogród dziecięcy z elementami ogrodu jordanowskiego).