Ważnym elementem Domu Wytchnienia będzie ogród podzielony na kilka przenikających się części:

  • ogród  „bez chemii” –  chodzi zarówno o jakość zdrowotną produktów, jak i o wykorzystywanie tego miejsca w terapii (bezpośredni kontakt dzieci z roślinami i ziemią w trakcie zabawy czy udziału w pracach pielęgnacyjnych). Część warzywno-owocowa prowadzona będzie w formie podniesionych grządek, które – wraz z uprawami szklarniowymi (przydomowa oranżeria w formie ogrodu zimowego) – będą stanowić bazę do prowadzenia całorocznych zajęć hortiterapii
  • ogród sensoryczny, zapewniający stymulację wszystkich zmysłów jako ważny czynnik zarówno w terapii, jak i w wypoczynku na łonie przyrody
  • ogród dziecięcy – naturalne miejsce zabaw i rekreacji, z elementami ogrodu jordanowskiego
  • ogród zimowy – pomieszczenie szklarniowe przylegające do południowej ściany domu, umożliwiające zimowanie wielu roślin oraz będące miejscem zajęć terapii ogrodowej przy aurze pogodowej niesprzyjającej prowadzeniu zajęć na zewnątrz
  • struktury służące kontemplacyjnym spacerom i modlitwie: ogród różańcowy czy droga krzyżowa, opcjonalnie ogród biblijny
  • wydzielona samotnia zapewniająca zarówno intymność modlitewnej kontemplacji, jak i zapewniająca tzw. zdrową samotność

Zarówno dom, jak i część ogrodowa już na etapie projektowania będą uwzględniać klarowną strefowość terytorialną i czasową, co umożliwi bezpieczną izolację chorych najbardziej narażonych na infekcje z powodu niskiej odporności powodowanej leczeniem onkologicznym.