Ośrodek w założeniach ma być:

 • miejscem wypoczynku
 • miejscem oferującym wsparcie psychologiczne i edukacyjne oraz
 • miejscem wsparcia duchowego

W pełnieniu funkcji MIEJSCA WYPOCZYNKU pomagać będą:

 • przebywanie na łonie natury
 • terapeutyczny wpływ kontaktu ze zwierzętami
 • satysfakcja płynąca z lekkich prac ogrodniczych (hortiterapia)
 • nieobciążające zajęcia ruchowe
 • zajęcia warsztatowe, artystyczne
 • ścieżka zdrowia w pobliskim lesie
 • wycieczki po okolicy (piesze, rowerowe, wozem konnym)
 • inne (w zależności od walorów konkretnego miejsca).

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I EDUKACYJNE  obejmować będzie takie działania, jak:

 • opieka psychoonkologiczna
 • grupy wsparcia
 • warsztaty dotyczące podnoszenia jakości życia w trakcie choroby
 • warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi chorobie
 • warsztaty dot. zdrowego odżywiania itp.

WSPARCIE DUCHOWE obejmowało będzie:

 • dostęp do kaplicy na terenie ośrodka
 • możliwość korzystania z biblioteki
 • możliwość udziału w modlitwie porannej i wieczornej