Chcemy, by Dom Wytchnienia służył ludziom, których dotknęła ciężka choroba lub którzy towarzyszą w chorobie bliskiej osobie (zwłaszcza dziecku). Chcemy stworzyć miejsce bezpiecznego odpoczynku, w którym – w przerwach w leczeniu lub w momentach remisji – osoby takie będą korzystały z pozamedycznego wsparcia psychologicznego, duchowego i edukacyjnego.

Osoby potrzebujące takiej pomocy będą mogły przebywać w ośrodku na parotygodniowych turnusach lub w czasie weekendów, w zdrowym otoczeniu, w ZDROWYCH BUDYNKACH (budownictwo naturalne), w okolicy z dobrym mikroklimatem, w otoczeniu lasów iglastych stymulujących układ immunologiczny. Kontakt z naturą będzie zmniejszał objawy stresu powodowane chorobą – co ma istotny wpływ na wynik leczenia. Pobyty w ośrodku będą uzupełnieniem terapii poprzez wiele prozdrowotnych oddziaływań.

Istotnym elementem ośrodka będą OGRODY, których właściwa aranżacja zapewni pełnienie wielu istotnych funkcji (terapeutycznej, użytkowej, estetycznej, prozdrowotnej, miejsca pracy itd.). Przewiduje się również chów zwierząt, które wykorzystywane będą do celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Zarówno budynki, jak i część ogrodniczo-hodowlana służyć będą głównej działalności ośrodka, która bliska będzie funkcjonującym na świecie FARMOM SPOŁECZNYM.

Celem pobytu osoby chorej i jej rodziny w takim miejscu byłoby zadbanie o kondycję fizyczną, psychiczną i duchową oraz relację małżeńską (gdyż wszystkie te obszary choroba wystawia na próbę). Istotna dla osób przebywających w ośrodku będzie też rola informacyjna (gdzie i jakiej pomocy szukać dla siebie i dla chorego członka rodziny), czy edukacyjna (żywienie osoby chorej, dbanie o siebie itd.). Niemniej ważne jest zapewnienie poczucia wspólnoty, której członkowie – z racji podobnych przeżyć – mogą się nawzajem wspierać w naturalnych, nieformalnych sytuacjach.

Osobom przebywającym w Domu Wytchnienia chcemy również umożliwić wyżywienie w oparciu  o zdrową, zbilansowaną dietę antynowotworową dostarczając produkty częściowo z własnej uprawy (ogród warzywno-owocowy). Zdrowieniu sprzyjać będzie też kontakt z przyrodą oraz specjalne miejsca przeznaczone na wyciszenie i modlitwę (kaplica, biblioteka, ogród, oranżeria).