W roku 2024 Fundacja realizuje projekt finansowany przez gminę Wrocław pn. „Poradnia dla osób używających środków psychoaktywnych: program CANDIS, poradnictwo indywidualne, poradnictwo internetowe i działania środowiskowe adresowane do studentów”. Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Wrocław.

Szczegóły na stronach internetowych:

http://www.candis.wroclaw.pl/

http://narkotyki.sos.pl/