2023

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r Nr 54, poz 654 z późn. zm.), Fundacja “Dom Wytchnienia” informuje, że w 2023 roku otrzymała 27 607,83 zł darowizn w postaci środków pieniężnych. Fundacja nie otrzymała jednorazowej darowizny od osoby prawnej przekraczającej 15 000,00 zł.

Fundacja przeznaczyła otrzymane darowizny na ochronę oraz promocję zdrowia (prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych oraz na realizację projektu “Dom Wytchnienia – wsparcie w chorobie onkologicznej”).

Prezes Zarządu Fundacji
Jędrzej Maciuk


2022

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Fundacja “Dom Wytchnienia” informuję, że w 2022 roku otrzymała 106 201,47 zł darowizn w postaci środków pieniężnych, w tym 94 350,53 zł od Stowarzyszenia “Hallelu Jah” (ul. Prusa 32, 50-319 Wrocław) na realizację projektu “Dom Wytchnienia – wsparcie w chorobie onkologicznej”.

Fundacja przeznaczyła otrzymane darowizny na ochronę oraz promocję zdrowia (realizację projektu “Dom Wytchnienia” – wsparcie w chorobie onkologicznej”) oraz na prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych. Darowizny celowe zostały przeznaczone zgodnie ze wskazaniami darczyńców.

Prezes Zarządu Fundacji
Jędrzej Maciuk