Poniżej udostępniamy pełne sprawozdanie Stowarzyszenia „Hallelu Jah” za rok 2018.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenie „Hallelu Jah” jako organizacja pożytku publicznego podlega corocznemu obowiązkowi sprawozdawczemu. Sprawozdania umieszczane są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w bazie sprawozdań OPP Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełne sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata poprzednie są w owej bazie dostępne TUTAJ (należy w rubryce KRS wpisać numer 0000283158 i kliknąć „znajdź”, a następnie wejść w wyszukany link).