Prawnie za przedsięwzięciem Domu Wytchnienia stoi Stowarzyszenie „Hallelu Jah”,  organizacja pozarządowa non-profit działająca w obszarze pożytku publicznego od 2006 roku. Stowarzyszenie ma również status organizacji katolickiej, powołanej za aprobatą władz kościelnych. Ustanowionym przez arcybiskupa asystentem kościelnym stowarzyszenia jest ks. Włodzimierz Wołyniec

Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a swoje zadania statutowe realizujemy dzięki darowiznom i dotacjom. Z tych źródeł od 2003 prowadzona jest poradnia uzależnień, a od 2015 roku klub dla dzieci i młodzieży Miejscówka.

Duchowo za inicjatywę Domu Wytchnienia odpowiada Wspólnota Hallelu Jah – katolicka wspólnota charyzmatyczna działająca we Wrocławiu od ponad 30 lat. Naszym opiekunem i przyjacielem jest ks. bp Andrzej Siemieniewski.