Bazę noclegowo-socjalną stanowić będą budynki zapewniające zdrowy mikroklimat, wykonane w możliwie dużej części z naturalnych materiałów (glina, drewno, słoma, naturalny kamień itp.) – lub wykończone z użyciem naturalnych technologii (tynk gliniany, farba naturalna itp.).

Z racji, że ośrodek dedykowany będzie docelowo w pierwszej kolejności osobom w trakcie lub po leczeniu onkologicznym oraz ich bliskim – musi mieć charakter kameralnyLeczący się mają zwykle niską odporność (efekt chemioterapii) i unikać muszą skupisk ludzkich jako źródeł  potencjalnej infekcji.

Działalność ośrodka będzie się mieściła w obszarze rolnictwa społecznie zaangażowanego, głównie poprzez pełnienie funkcji gospodarstwa terapeutycznego (hortiterapia, terapia integracji sensorycznej, zooterapia, rehabilitacja, opieka duszpasterska itp.).

Służebność gospodarstwa będzie adresowana przede wszystkim do osób zmagających się z chorobą i ich rodzin (gospodarstwo opiekuńcze), także poprzez edukację i działalność pedagogiczną (pedagogika przygody, ogród dziecięcy z elementami ogrodu jordanowskiego).

Budynek główny
W budynku głównym mieścić się będzie: 

  • część noclegowa dla 5 rodzin
  • kuchnia i  jadalnia
  • pomieszczenie świetlicowo-konferencyjne (wykorzystywane jako sala spotkań grupowych)
  • sala rehabilitacyjna
  • kaplica
  • biblioteka
  • mieszkanie służbowe
  • pomieszczenie biurowe
  • sala zbiorcza na noclegi grupowe dla wolontariatu

Dopuszczamy wielofunkcyjność części pomieszczeń,  z zastosowaniem rozsuwanych ścian, rolet itp. Szacujemy łączną powierzchnię budynku głównego na ok. 420 m2. Przewidujemy ogrzewanie gazowe lub elektryczne (dla zminimalizowania zanieczyszczania powietrza) oraz awaryjnie drewnem (alternatywnie – na wypadek braku gazu lub prądu) spalanym w wydajnych, wysokosprawnych piecach. Zakładamy też korzystanie z proekologicznych rozwiązań energetycznych (energia słoneczna, wymienniki ciepła, pompy cieplne itp.) i systemów oczyszczania powietrza wewnątrz budynku (filtrowanie, kontrolowana wymiana powietrza pomiędzy budynkiem a oranżerią itp.)

„Eremy”
W dalszym etapie tworzenia ośrodka zakładamy budowę dodatkowo 2-3 niewielkich „eremów” – oddzielnych budynków z indywidualnym mini-ogródkiem, dedykowanych dla chorych (o szczególnie niskiej odporności, wymagających izolacji) oraz ich opiekunów. Każdy z tych dodatkowych budynków byłby parterowy i zawierał podstawowe wyposażenie służące zaspokojeniu potrzeb bytowych (aneks kuchenny, sypialnia, pokój dzienny, łazienka). Eremy przewidywałyby zakwaterowanie niewielkiej liczby osób – chorego wraz z rodziną. Najmniejszy z „eremów” posadowiony byłby na uboczu i pełnił funkcję pustelni (patrz: Nasze inspiracje) .