Nasz projekt planujemy zrealizować w pobliżu Wrocławia w odległości maksymalnie 1,5 godziny jazdy samochodem (ze względu na bliskość zaplecza medycznego), z dala od uczęszczanych dróg i zakładów przemysłowych, w okolicy choć trochę atrakcyjnej turystycznie. Dzięki wycieczkom i zwiedzaniu unikniemy monotonii spowodowanej dłuższym pobytem w jednym miejscu. Ważna jest także dostępność komunikacyjna miejsca (stacja kolejowa w pobliżu, przystanek autobusowy). 

Otoczenie

W okolicy ośrodka z chęcią widzielibyśmy strumień lub rzeczkę, która mogłaby zasilać staw (ważny element ogrodu). Przede wszystkim jednak ziemia powinna spełniać wymagania zdrowotne: nie być wilgotna, bez linii wysokiego napięcia oraz ruchliwych dróg w pobliżu, z dala od wielkoobszarowych upraw rolniczych (ze względu na stosowane na nich obficie środki ochrony roślin i nawozy sztuczne), położona na uboczu (bez sąsiedztwa budynków ogrzewanych konwencjonalnie – źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń w sezonie grzewczym), najlepiej na skraju lasu sosnowego (mikroklimat, miejsce spacerów). Idealne byłoby siedlisko wśród nieużytków graniczących z lasem lub częściowo zalesione.

Ziemia

Niezbędny jest co najmniej obszar na posadowienie budynków i założenie części ogrodniczej. Przy większym areale ziemię można zagospodarować rolniczo (pastwiska dla zwierząt, ekologiczne uprawy) lub tworząc bardziej rozbudowany ogródek jordanowski (domki na drzewie itp.). W przypadku, gdyby część ziemi była zalesiona – dodatkową atrakcją byłoby założenie ogrodu leśnego.