Maciukowie

Jędrzej Maciuk – wykształcenie rolnicze (mgr inż. zootechniki), psychoterapeuta uzależnień, wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu i rozliczaniu dotacji samorządowych oraz prowadzeniu spraw formalno-prawnych organizacji pożytku publicznego, zainteresowany budownictwem naturalnym i ogrodoterapią. 

Magdalena Maciuk – magister pedagogiki, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, oligofrenopedagog, obecnie pracuje jako nauczyciel wspomagający dziecko autystyczne. Wieloletnie doświadczenie w pomaganiu osobom w trudnej sytuacji życiowej, ubogim, uzależnionym. Jest w trakcie  podyplomowych studiów na kierunku psychoonkologia.

Jesteśmy małżeństwem, mamy dwóch synów. Historia starszego (Piotrka) stała się inspiracją do podjęcia kroków ku realizacji naszego marzenia, by stworzyć Dom Wytchnienia.

Jacek Karasiński – z wykształcenia prawnik. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi z różnych źródeł (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne). Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych oraz zajmuje się obsługą prawną podmiotów III sektora. Wspomaga projekt Domu Wytchnienia przez wsparcie konsultacjami prawnymi. Jest członkiem Rady Fundacji „Dom Wytchnienia”.

Grzegorz Tuszkanow „Tuchol” – prezes Stowarzyszenia Kilometry Pomocy, organizator licznych eventów charytatywnych, biegacz długodystansowy, przedsiębiorca – jednym słowem osoba wielu talentów i niestrudzony działacz na rzecz Dobra. Umysł ścisły, a przy tym człowiek pełen energii i ciepła. W opinii przyjaciół – specjalista od misji niemożliwych („Jeśli coś jest nie do zrobienia, to powiedz Tucholowi – on to zrobi!”). Najczęściej odpoczywa… pracując w ogrodzie. Jest członkiem Rady Fundacji „Dom Wytchnienia”.

Wojciech Głogowski – artysta plastyk, projektant graficzny, specjalista DTP. Człowiek wrażliwy, mądry i skromny. Więcej o nim TUTAJ. Jest członkiem Rady Fundacji „Dom Wytchnienia”.

Tomasz Łąk – inżynier budownictwa, specjalista od zarządzania dużymi projektami inwestycyjnymi. Z zamiłowania ultramaratończyk, a z potrzeby serca – organizator wielu biegów charytatywnych na rzecz dzieci chorych onkologicznie. Mówi o sobie: „Pomaganie przez bieganie to wyraz mojej wdzięczności dla tych wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi o wielkich sercach, którzy pomogli mi, gdy sam potrzebowałem pomocy”. Jest członkiem Rady Fundacji „Dom Wytchnienia”.

Karol Ciesielski – mąż i ojciec, z wykształcenia i zamiłowania ogrodnik/architekt krajobrazu z uprawnieniami do nadzorowania prac w terenach zielonych. Pragnie włączyć się w zaprojektowanie i urządzenie terenów wokół domu by pobyt w ośrodku był miejscem wypoczynku, regeneracji sensorycznej oraz pracy dla chętnych przy roślinności.

Małgorzata Widuch – księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu rachunkowości organizacji non-profit, w tym w rozliczaniu dotacji publicznych związanych z różnymi projektami (np. Centrum Klubowe „Miejscówka” czy Poradnia Uzależnień).

Andrzej Kowalczyk – projektant instalacji elektrycznych z doświadczeniem w projektowaniu obiektów o charakterze medycznym, hotelowym, mieszkaniowym i przemysłowym. Autor wielu ekspertyz i opinii technicznych z zakresu rozwiązań instalacyjnych niskiego napięcia. Posiada doświadczenie w projektowaniu i uruchamianiu systemów zasilania gwarantowanego i rezerwowego. Wielokrotnie prowadził lub nadzorował roboty instalacyjne branży elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe parametrów instalacji elektrycznych.

Mieczysław Tarasiewicz – instruktor terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem pracy w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacji. Działał w stowarzyszeniu jako wolontariusz wpierający osoby chore, w tym chore terminalnie. Od początku idei stworzenia Domu Wytchnienia wspiera z zaangażowaniem tę inicjatywę.

Izabela Neumann-Tarasiewicz – wieloletni pracownik ośrodka rehabilitacji osób uzależnionych, gdzie pełniła rolę osoby odpowiedzialnej za dietetykę i higienę pracy. Sama ma doświadczenie zmagania się przez wiele lat z chorobą nowotworową. Brała udział w licznych warsztatach psychoonkologicznych. Aktywnie wspiera jako wolontariusz osoby chore na nowotwory. W trakcie  podyplomowych studiów na kierunku psychoonkologia.

Jacek Wiszniowski – wrocławski architekt, który od ponad dwudziestu lat łączy pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z twórczością projektową w swojej firmie architektonicznej. Jest autorem licznych projektów budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych oraz użyteczności publicznej, w tym pełniących funkcje medyczne, rehabilitacyjne czy opiekuńcze. Na uczelni prowadzi szereg przedmiotów, m.in. z zakresu projektowania architektury ekologicznej, architektury krajobrazu, kształtowania i ochrony środowiska czy kształtowania obszarów wielofunkcyjnych. Społecznie angażuje się w upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego kształtowania środowiska oraz pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów planistycznych zagospodarowania przestrzennego. Konsultant projektu Domu Wytchnienia.

Adam Dziadura – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. Pracuje na co dzień w Hospicjum Domowym przy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Zuzanna Matjas – z wykształcenia politolog, z doświadczenia zawodowego specjalista wsparcia biznesu w zakresie logistyki oraz zarządzania towarem. Ekspert w dziedzinie organizacji i zarządzania towarem oraz w dziedzinie tworzenia, wdrażania oraz egzekwowania zasad kontroli jakości. Ma też doświadczenie własnej przewlekłej i ciężkiej choroby.

Jeśli chciałbyś dołączyć do naszej ekipy i wspomóc tworzenie Domu Wytchnienia – skontaktuj się z nami (namiary znajdziesz w stopce poniżej).