Zgodnie z art.18 ust 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. Z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Fundacja “Dom Wytchnienia” informuję, że w 2022 roku otrzymała 106 201,47 zł darowizn w postaci środków pieniężnych, w tym 94 350,53 zł od Stowarzyszenia “Hallelu Jah” (ul. Prusa 32, 50-319 Wrocław) na realizację projektu “Dom Wytchnienia – wsparcie w chorobie onkologicznej”.

Fundacja przeznaczyła otrzymane darowizny na ochronę oraz promocję zdrowia (realizację projektu “Dom Wytchnienia” – wsparcie w chorobie onkologicznej”) oraz na prowadzenie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych. Darowizny celowe zostały przeznaczone zgodnie ze wskazaniami darczyńców.

Prezes Zarządu Fundacji
Jędrzej Maciuk