Dlaczego chcemy otworzyć Dom Wytchnienia? Bo takich miejsc po prostu brakuje! Nasz syn zachorował na nowotwór 11 lat temu. Wiemy, czego nam brakowało w trakcie leczenia – wsparcia psychologicznego, duchowego, emocjonalnego, wiedzy jak żywić, jak wspierać dziecko…

Te funkcje właśnie ma pełnić Dom Wytchnienia: ustronne miejsce z domową atmosferą, które zapewni chorym onkologicznie dzieciom i dorosłym oraz rodzinom udręczonym chorobą bliskiego, bezpieczny odpoczynek.

Chcemy wspierać osoby i rodziny z nowotworem, oferując wsparcie psychologiczne, emocjonalne i duchowe oraz edukacyjne na temat choroby.