Ośrodek w założeniach ma być:

 • miejscem wypoczynku,
 • miejscem oferującym wsparcie psychologiczne i edukacyjne oraz
 • miejscem wsparcia duchowego.

W pełnieniu funkcji MIEJSCA WYPOCZYNKU pomagać będą:

 • przebywanie na łonie natury;
 • terapeutyczny wpływ kontaktu ze zwierzętami;
 • satysfakcja płynąca z lekkich prac ogrodniczych (hortiterapia);
 • nieobciążające zajęcia ruchowe;
 • zajęcia warsztatowe, artystyczne;
 • ścieżka zdrowia w pobliskim lesie;
 • wycieczki po okolicy (piesze, rowerowe, wozem konnym);
 • inne (w zależności od walorów konkretnego miejsca).

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I EDUKACYJNE  obejmować będzie takie działania, jak:

 • opieka psychoonkologiczna;
 • grupy wsparcia;
 • warsztaty dotyczące podnoszenia jakości życia w trakcie choroby;
 • warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi chorobie;
 • warsztaty dot. zdrowego odżywiania itp.

WSPARCIE DUCHOWE obejmowało będzie:

 • dostęp do kaplicy na terenie ośrodka;
 • możliwość korzystania z biblioteki;
 • udział w modlitwie porannej i wieczornej;
 • opiekę duchową kapłana;
 • działania rekolekcyjne itp.